Sorter etter:

Tid Tema Sted

mars 2021

Informasjonsmøte krafttak mot kreft A-Å Agder

1. mars 2021

Frivillige

Digitalt aktivitetskurs for Hverdagshjelpen

2. mars 2021

Frivillige

Informasjonsmøte krafttak mot kreft A-Å Agder

3. mars 2021

Frivillige

Heltemøte med Chris

3. mars 2021

Barn og ungdom

Webinar: “Pakkeforløp for kreft” - Konsekvenser for pasienter og helsepersonell

3. mars 2021

Helsepersonell

Opplæring frivillige i følgetjenesten

10. mars 2021

Frivillige

Digitalt kurs i brukermedvirkning

10. mars 2021

Brukerrepresentanter

Aktivitetskurs for frivillige i Kreftforeningens veivisere

13. mars 2021

Thon hotel Prinsen
Kongens gate 30, TRONDHEIM

Frivillige

Digitalt aktivitetskurs for Hverdagshjelpen

18. mars 2021

Frivillige

Digitalt aktivitetskurs for Hverdagshjelpen

23. mars 2021

Frivillige

Opplæring frivillige i følgetjenesten

23. mars 2021

Frivillige

april 2021

Opplæring frivillige i følgetjenesten

8. april 2021

Frivillige

Digitalt aktivitetskurs for Hverdagshjelpen

14. april 2021

Frivillige

Opplæring frivillige i følgetjenesten

21. april 2021

Frivillige

Digitalt aktivitetskurs for Hverdagshjelpen

27. april 2021

Frivillige

mai 2021

Opplæring frivillige i følgetjenesten

4. mai 2021

Frivillige

Opplæring frivillige i følgetjenesten

19. mai 2021

Frivillige

Digitalt aktivitetskurs for Hverdagshjelpen

20. mai 2021

Frivillige

juni 2021

Digitalt aktivitetskurs for Hverdagshjelpen

2. juni 2021

Frivillige

Opplæring frivillige i følgetjenesten

3. juni 2021

Frivillige

Digitalt aktivitetskurs for Hverdagshjelpen

14. juni 2021

Frivillige

Opplæring frivillige i følgetjenesten

15. juni 2021

Frivillige