Sorter etter:

Tid Tema Sted

Informasjonsmøte krafttak mot kreft A-Å Agder

1. mars 2021

Frivillige

Digitalt aktivitetskurs for Hverdagshjelpen

2. mars 2021

Frivillige

Informasjonsmøte krafttak mot kreft A-Å Agder

3. mars 2021

Frivillige

Heltemøte med Chris

3. mars 2021

Barn og ungdom

Webinar: “Pakkeforløp for kreft” - Konsekvenser for pasienter og helsepersonell

3. mars 2021

Helsepersonell

Opplæring frivillige i følgetjenesten

10. mars 2021

Frivillige

Digitalt kurs i brukermedvirkning

10. mars 2021

Brukerrepresentanter

Digitalt aktivitetskurs for Hverdagshjelpen

18. mars 2021

Frivillige

Digitalt aktivitetskurs for Hverdagshjelpen

23. mars 2021

Frivillige

Opplæring frivillige i følgetjenesten

23. mars 2021

Frivillige

Opplæring frivillige i følgetjenesten

8. april 2021

Frivillige

Digitalt aktivitetskurs for Hverdagshjelpen

14. april 2021

Frivillige

Opplæring frivillige i følgetjenesten

21. april 2021

Frivillige

Digitalt aktivitetskurs for Hverdagshjelpen

27. april 2021

Frivillige

Opplæring frivillige i følgetjenesten

4. mai 2021

Frivillige

Opplæring frivillige i følgetjenesten

19. mai 2021

Frivillige

Digitalt aktivitetskurs for Hverdagshjelpen

20. mai 2021

Frivillige

Digitalt aktivitetskurs for Hverdagshjelpen

2. juni 2021

Frivillige

Opplæring frivillige i følgetjenesten

3. juni 2021

Frivillige

Digitalt aktivitetskurs for Hverdagshjelpen

14. juni 2021

Frivillige

Opplæring frivillige i følgetjenesten

15. juni 2021

Frivillige

TRONDHEIM

Aktivitetskurs for frivillige i Kreftforeningens veivisere

13. mars 2021

Thon hotel Prinsen
Kongens gate 30, TRONDHEIM

Frivillige