tilbake

Workshop "Cancer Mission" i regi av Norwegian Smart Care Cluster og Kreftforeningen

Kreftforeningen og Norwegian Smart Care Cluster (NSCC) ønsker å samle aktuelle interessenter til en workshop 23. januar 2024, kl. 11.30. Kreftforeningen og NSCC er engasjert inn i Cancer Mission Hub Norway, i sammen med mange andre aktører. For å lykkes i EUs samfunnsoppdrag på kreft må forskningsmiljøer, myndigheter, næringsliv, brukerorganisasjoner og helseforetak samarbeide om å finne gode løsninger. Derfor har disse miljøene etablert et nasjonalt knutepunkt – en hub. Målet er å mobilisere aktører til samarbeid på tvers av fagområder og sektorer, og sørge for sammenheng med nasjonale, regionale og lokale tiltak.

Tidspunkt
23.01.24 kl 11:30 - 23.01.24 kl 15:30
Påmeldingsfrist
05.01.24
Sted
Ikke oppgitt
Ledige plasser
Antall ledige plasser:
85

Om arrangementet

Formål med workshop er:

Å samle viktige interessenter i Agder-regionen for å mobilisere til samfunnsoppdraget på kreft, med fokus på "Leve bedre med kreft".

Ønsket resultat:

Bli bedre kjent og finne et felles utfordringsbilde. Hvordan kan vi samarbeide om relevante prosjekt med søkelys på å leve bedre med kreft? Hva er relevante utviklingsområder i overgangen fra sykehus til kommune? Hva er mulighetsrommet? Hvilke finansieringsløsninger finnes?

 

Bidra til å realisere kreftstrategien «Leve med kreft»

Basert på regionale fortrinn, behov og kompetanse.