Webinar: “Pakkeforløp for kreft” - Konsekvenser for pasienter og helsepersonell

SINTEF og Kreftforeningen Midt-Norge inviterer til webinar om evalueringsstudien av “Pakkeforløp for kreft” (2017-2020). Den forskningsbaserte evalueringen er gjennomført av SINTEF Digital i samarbeid med NTNU og NTNU Samfunnsforskning.

Tidspunkt
03.03.21: kl 12:00 - 03.03.21: kl 13:30
Påmeldingsfrist
Ikke oppgitt
Sted
Ikke oppgitt
Pris
Gratis

Om arrangementet

Pakkeforløp for kreft ble innført i Norge i 2015, for å gi økt forutsigbarhet og trygghet for pasienter og pårørende. Pakkeforløpene er nasjonale standardiserte pasientforløp som skal gi rask utredning og behandlingsstart uten unødvendig ventetid.

Evalueringen belyser hvordan innføringen av pakkeforløp erfares i et pasient- og tjenesteyterperspektiv og gir ny innsikt i om målene med pakkeforløp er oppnådd.

 • Hvilken rolle spiller intern organisering i sykehus?  
 • Har samhandlingen mellom helsepersonell blitt bedre?
 • Hva sier pasienten - har jeg noe jeg skulle sagt?

Målgruppe: Forskningsmiljø innen helse, helsepersonell, helsebyråkrater, pasientforeninger og andre interesserte.  

Program

 • Velkommen – ved Kreftforeningen Midt-Norge
 • En innledning til evalueringen av pakkeforløp for kreft – Seniorforsker og prosjektleder Line Melby, SINTEF
 • Presentasjon av undersøkelsens hovedfunn:
  • Intern organisering i sykehus – Professor Erna Håland, NTNU
  • Samhandling mellom helsepersonell – PhD-stipendiat Siri Christine Kvernmo Næss, NTNU
  • Hva sier pasienten? – Førsteamanuensis Marit Solbjør, NTNU
 • Hva har pakkeforløpene lyktes med, og hvilke hovedutfordringer avdekker evalueringen? En samtale mellom distriktssjef for Kreftforeningen Midt-Norge Tom Anders Stenbro, prosjektleder Line Melby (SINTEF) og Marit Solbjør (NTNU)


Lenke til webinar vil sendes i forkant på mail.

Velkommen til et spennende webinar!