tilbake

Velkommen til erfaringsutveksling

Hei alle likepersoner i likepersonstjenesten på Vardesenteret OUS.

Tidspunkt
29.02.24 kl 17:00 - 29.02.24 kl 20:00
Påmeldingsfrist
27.02.24
Sted
Vardesenteret OUS, Radiumhospitalet
Ullernchausseen 70 bygg J 5.etg, OSLO

Om arrangementet

Arbeidsutvalget inviterer på nytt til erfaringsutveksling 29. februar fra 17.00-ca. 20.00 på Vardesenteret på Radiumhospitalet.
Temaet for denne samlingen er pårørenderollen. Psykologspesialist Anders Mobråten vil innlede, og så skal vi ha noen gruppeoppgaver- Der vil vi blant annet diskuterer hvilke utfordringer man har i pårørenderollen, hva gjør man når pasienten og den pårørende ikke er enige om veien fremover m.m.


Mat blir servert mellom 17-17.30. 

Vi gleder oss veldig til å se dere igjen!
Hilsen Arbeidsutvalget for likepersonstjenesten