Temamøte om seneffekter etter kreftbehandling

Tidspunkt
07.10.20: kl 18:00 - 07.10.20: kl 19:00
Påmeldingsfrist
07.10.20
Sted
Kreftforeningens Vitensenter
Kongens gate 6, Oslo, OSLO
Pris
Gratis
Ledige plasser
15

Om arrangementet

Takket være moderne diagnostikk og behandling lever syv av ti kreftpasienter minst fem år etter at de har fått kreftdiagnosen. Etterhvert som flere overlever, har det også blitt større oppmerksomhet rundt senskader som følge av kreftsykdommen eller behandlingen.
Senskadene kan være både av somatisk, psykologisk og/eller sosial art og kan ha ulik alvorlighetsgrad og ulik grad av innvirkning på den enkeltes liv.
Som følge av at flere personer får kreft og blir helbredet av sykdommen, er det viktig med mer oppmerksomhet rundt utfordringene de som overlever kreft kan møte etter endt behandling.
Vi ønsker, sammen med Nasjonal kompetansetjeneste for seneffekter etter kreftbehandling, å rette oppmerksomheten mot dette temaet og inviterer derfor til et åpent møte for pasienter og pårørende.
Det vil bli gitt korte presentasjoner rundt tematikken, og vi vil få høre en kreftoverlever fortelle om hvordan det er å leve med senskader.