tilbake

Samling for frivillige i rettshjelpen Trondheim

Kreftforeningen har den glede av å invitere frivillige i rettshjelpen i Trondheim til samling i våre lokaler i Prinsens gate 32. Vi ordner med middag her på kontoret, mens vi har faglig samling sammen med Marius S. Lindberg fra hovedkontoret. Tema for den faglige samlingen er arbeidstakers rettigheter etter endt sykepengeperiode og spørsmål relatert til det med rettigheter på en spesiell type behandling. Vi håper alle har mulighet til å delta.

Tidspunkt
20.03.24 kl 18:30 - 20.03.24 kl 20:30
Påmeldingsfrist
04.03.24
Sted
Distriktskontor Trondheim
Prinsens gate 32, TRONDHEIM

Om arrangementet

Rettshjelpstilbud kl.17.00-18.00 v. Pia, Sabrina og Marius her i Kreftforeningens lokale i Prinsens gate 32

Deretter samling med middag kl.18.30-20.30 her i Prinsens gate 32.

Marius S. Lindberg deltar fra hovedkontoret.


Faglige tema: 

Arbeidstakers rettigheter etter endt sykepengeperiode

Rettskrav på behandling, og spørsmål relatert til det med rettigheter på en spesiell type behandling. 


Vi håper så mange som mulig har anledning til å delta og dele sine erfaringer og tanker.

Vi gleder oss!