tilbake

Samling for frivillige i Kreftforeningens hverdagshjelpen, følgetjenesten og veiviserne.

Kreftforeningen, distriktskontor Midt-Norge, inviterer alle frivillige i Kreftforeningens følgetjeneste, hverdagshjelpen og veiviserne i Trondheim på samling. Kreftforeningen utarbeider nå en ny strategi for perioden 2024-2027. Denne strategien vil legge føringer for hvordan Kreftforeningen skal jobbe de kommende årene. Vi orienterer kort om prosessen med strategien. Hovedtema for samlingen er organiseringen av våre 1-1 tilbud. Vi skal utforske mulighetene for hvordan vi kan gjøre tilbudene våre enda bedre for våre målgrupper, men også for dere frivillige. Alle er velkommen til å delta, uavhengig av hvor lenge du har vært frivillig.

Tidspunkt
31.05.23 kl 17:30 - 31.05.23 kl 19:30
Påmeldingsfrist
26.05.23
Sted
Kreftforeningen distriktskontor Trondheim
Prinsens gate 32, TRONDHEIM
Påmeldingsfristen for kurset er utløpt

Om arrangementet

Agenda

  • Bli kjent runde
  • Enkel servering: varmmat
  • Tema: den nye strategien. Kort presentasjon og innspillsrunde.
  • Organiseringen av 1-1 tilbudene fremover: vi ser på mulige endringer i organiseringen av våre 1-1 tilbud (veiviserne, følgetjenesten og hverdagshjelpen). Kort presentasjon, spørsmål og innspill.

  • Erfaringsutveksling og evt. dilemmaer