tilbake

Samling brukerrepresentanter i Agder

Erfaringsutveksling og faglig påfyll for brukerrepresentantene i Agder

Tidspunkt
02.06.23 kl 12:00 - 02.06.23 kl 15:30
Påmeldingsfrist
01.06.23
Sted
Kreftforeningen Distriktskontor Kristiansand
Dronningens gate 2a, KRISTIANSAND S

Om arrangementet

Denne samlingen er bare for dere som er brukerrepresentant i råd og utvalg for Kreftforeningen.

Det blir servert lunsj ved oppstart.

Programmet er ikke ferdig, men vi vil gå dypere inn på emner som ble nevnt på regional samling:

• Kreftkoordinator
• Pakkeforløp hjem
• Arbeidsliv/kreft
• Solsmarte kommuner
• Kliniske studier samfinansiering
• Fleksibel sykepengeordning

Vil vil også ha en gjennomgang med dere om hvordan det er å sitte i rådene/utvalgene.

Utfyllende program vil bli sendt ut cirka en uke før møtet.