tilbake

Samarbeidsmøte om markering av Verdensdagen i lindrende behandling

Kompetansesenter i Lindrende Behandling Helseregion Vest (KLB) og Kreftforeningen inviterer din organisasjon til samarbeidsmøte i forbindelse med markeringen av Verdensdagen for Lindrende Behandling. Verdensdagen markeres i Bergen den 17. Oktober 2024, og vi ønsker å få til en markering med appeller og fakkeltog, som når ut til Bergens befolkning og som setter temaet på dagsorden.

Tidspunkt
06.06.24 kl 17:00 - 06.06.24 kl 19:00
Påmeldingsfrist
05.06.24
Sted
Ikke oppgitt

Om arrangementet

Møtet holdes i Kreftforeningens lokaler i Valkendorfgaten 9, 4. etasje. 


Målet med møtet er å samle organisasjoner som arbeider innenfor frivillighet og ivaretakelse av palliative pasienter og deres pårørende, for å se om vi kan få til noe sammen, i forbindelse med Verdensdagen i lindrende behandling.

Målsetning for arrangementet er:

 • Å gi befolkningen anledning til å vise sin støtte for mennesker som lever med alvorlig sykdom.
 • Å beskrive verdien og betydningen av å støtte de som står i alvorlig sykdom
 • Å øke bevisstheten om hvordan nærmiljøet kan engasjere seg i praktiske omsorgsoppgaver for en som lever med alvorlig sykdom
 • Å dele informasjon om at det finnes mange mulige støttespillere og ressurser som kan bidra inn i et nettverk rundt den familien som lever med alvorlig sykdom.

 

Program for samarbeidsmøtet:

 • Kompetansesenter i lindrende behandling helseregion vest presenterer konseptet «Compassionate Communities»
 • Presentasjon om markeringen av Verdensdagen i Lindrende Behandling 17. oktober
 • Hvordan kan «Compassionate Communities» fungere i Bergen
 • Diskusjon på hvem som ønsker å bidra inn til markeringen 17. oktober, og hvordan
  • Forslag til appellanter
  • Markedsføring
  • Andre mulige samarbeidspartnere


Disse organisasjonene er invitert til møtet:
Røde Kors Bergen, Våketjenesten ved BRKS, Verdighetssenteret, Bergen kommune (ved seksjon for aktivitet og mestring, byrådsavdelingen helse, kommunalt palliativt team, skolehelsetjenesten), Haraldsplass Diakonale Sykehus, Diakonene i Bergen, Politiske partier repr. i bystyret (FrP, H, V, KrF, Pensjonistpartiet, Sp, Industri- og næringspartiet, Bergenslisten, MdG, Ap, Sv, Rødt).NSF, NSF faggruppe for kreftsykepleiere, Haraldsplass Diakonale Sykehus, Høgskolen VID, Vardesenteret, FFO og deres medlemsorganisasjoner, Pasient- og likepersonorganisasjoner tilsluttet Kreftforeningen, Bergen Sanititetsforening, Siste kapittel festivalen, Vestland invandrerråd, Samarbeidsrådet for tros- og livsynssamfunn Bergen, Kirkens Bymisjon

 

Dersom det er organisasjoner som burde vært invitert til dette møtet (se liste nedenfor), men som ikke er på listen over inviterte, er det flott om du gjør oss oppmerksomme på dette. Dette og alle spørsmål kan rettes til morten.heszlein@kreftforeningen.no eller 99150813.

Vi gleder oss til å møte dere.