Opplæring for gruppeledere i Midt-Norge

Kreftforeningen, distriktskontor Trondheim, inviterer gruppeledere i Trøndelag og Møre og Romsdal, til gruppelederkurs. Kurset holdes på Thon hotell Prinsen. Her skal vi spille teamlederspillet, hvor vi i fellesskap skal løse den fiktive kafeen "Smørhullets" store og små utfordringer. Hvordan skal vi få de frivillige kafevertene fornøyde? Hva skal til for at flere ønsker å komme på kafeen, og hvilke aktiviteter skal vi drive? Hva gjør vi når det oppstår en konflikt? Hvordan rekrutterer vi flere frivillige - og hva slags frivillige ønsker vi?

Tidspunkt
29.01.22 kl 10:00 - 29.01.22 kl 17:00
Påmeldingsfrist
10.01.22
Sted
Thon hotel Prinsen
Kongens gate 30, TRONDHEIM
Ledige plasser
19

Om arrangementet

Kurset starter kl.10.00 med en felles innledning og bli kjent runde. Deretter deler vi opp i grupper som skal spille teamleaderspillet. Det blir felles lunsj underveis.

Tidsskjema:

Kl.10.00-11.30: Velkommen, bli kjent og øvelser

Kl.11.30-12.30 Lunsj

Kl.12.30-15.30: Teamlederspillet i tre grupper

Kl.15.30-16.00: Refleksjoner etter spillet

Kl.16.00-16.45: Gruppelederrollen og digitale verktøy i Kreftforeningen

Kl.16.45-17.15: Aktivitetsbaserte samlinger (ved behov)

Kl.17.30: Middag