Nasjonalt digitalt seminar for brukerrepresentanter - del 2

«Brukermedvirkning under koronatiden» Brukerrepresentanter fra Kreftforeningen samtaler om hvordan det har vært å være brukerrepresentant under koronaen: Hvordan man har arbeidet, hvilke utfordringer vi har møtt og hvilke saker som vi har løftet. Hva kan vi lære av dette? Samtale ledes av Heidi Brorson, brukerrepresentant i Helse Sørøst.

Tidspunkt
19.10.20: kl 18:00 - 19.10.20: kl 19:00
Påmeldingsfrist
17.10.20
Sted
Ikke oppgitt
Pris
Gratis

Om arrangementet

Du inviteres herved til et digitalt seminar for brukerrepresentanter høsten 2020. Vi skulle så gjerne ha invitert til et fysisk møte, men på grunn av den pågående pandemien lar det seg vanskelig gjøre i årVi håper og tror at det vil bli anledninger senere! I mellomtiden vil vi prøve å treffes på andre måter. 

 

I det andre møtet inviterer vi til en samtale der noen av brukerrepresentantene utveksler erfaringer fra det å sitte i brukerutvalg. Hvordan har brukerutvalgene og ikke minst rollen som brukerrepresentant utviklet seg gjennom åreneHvordan har det vært å sitte i brukerutvalg i disse koronatider?  


Lenke til seminaret vil sendes en dag i forkant.