Nasjonalt digitalt gruppeledertreff for Hverdagshjelpen

Velkommen til det første nasjonale gruppeledertreffet for Kreftforeningens Hverdagshjelpen. Treffet holdes digitalt på Blue Jeans. Alle som er gruppeledere i Hverdagshjelpen, eller vurderer å bli gruppeleder, er velkommen til å delta.

Tidspunkt
22.10.20: kl 18:00 - 22.10.20: kl 20:00
Påmeldingsfrist
22.10.20
Sted
Ikke oppgitt
Pris
Gratis

Om arrangementet

Agenda:

- Bli kjent runde

- Gruppelederrollen i Hverdagshjelpen: erfaringsdeling

- Gruppelederteam og gruppelederoppgaver

- Dilemmaer og etiske problemstillinger

- Utvikling av Hverdagshjelpen: opplæring

- Følgetjeneste: ny tjeneste i Kreftforeningen- samarbeid med Hverdagshjelpen

-  Ønsker/innspill til fremtidige gruppeledertreff

- Eventuelt