Nasjonal gruppeledersamling for Kreftforeningens veivisere

Kreftforeningen inviterer til nasjonal gruppeledersamling for Kreftforeningens veivisere. Vi skal utveksle erfaringer, lære og med hverandre og utvikle tjenesten.

Tidspunkt
10.06.22 kl 19:00 - 11.06.22 kl 15:00
Påmeldingsfrist
27.05.22
Sted
Ikke oppgitt

Om arrangementet

Agenda kommer! Det samme gjelder mer info. om tid og sted.

Vi starter med felles middag fredag kveld og fortsetter med faglig program og samling lørdagen.