tilbake

«Litt innenfor er bedre enn helt utenfor»

Kreftforeningen, NHO Agder og Arendal Næringsforening inviterer til gratis seminar for ledere i små og store bedrifter.

Tidspunkt
08.06.23 kl 08:00 - 08.06.23 kl 10:00
Påmeldingsfrist
05.06.23
Sted
Eurekabygget
Kystveien 2D, ARENDAL

Om arrangementet

Hvert år får om lag 37 000 mennesker i Norge kreft og 40 prosent av dem er i arbeidsfør alder.

 

De fleste vil at livet skal forbli så normalt som mulig. Noen fortsetter å jobbe under behandling, andre må sette arbeidslivet på pause mens unge kreftoverlevere skal inn i arbeidslivet for første gang. Det kan i seg selv være litt av en jobb.

 

Kreftforeningen ønsker å bidra til bedre inkludering av arbeidstakere med kreft eller annen alvorlig sykdom.

  • Hvilket ansvar har arbeidsgiver og den ansatte når alvorlig sykdom rammer – eller når den ansatte selv blir pårørende?
  • Hvordan følge opp ansatte som ikke er på jobb?
  • Hvilke barrierer står i veien for å ansette en med «kreft på CV-en»?

 

Å havne utenfor arbeidslivet er et stort tap for den enkelte. Men heller ikke AS Norge har råd til å holde tusenvis av arbeidstakere som gjerne vil jobbe, utenfor arbeidslivet. Sammen må vi sørge for at flere kommer litt mer innenfor – og ikke helt utenfor – arbeidslivet.


PROGRAM

 

08.00: Mingling og mat

 

08.15: Velkommen

 

08.20: «Å overvinne kreft og gjenoppta arbeidslivet»: Vibekke Hellesund, øk. Dir. Hennig Olsen

 

08.35: «Litt innenfor er bedre enn helt utenfor –

             hva er god arbeidsinkludering av ansatte med

             kreft?» v/ Elin Stoermann-Næss, fagansvarlig

             arbeidsliv Kreftforeningen

 

09.20: «Erfaringsdeling»: Rudi Andersen, HR-avdelingen Kitron

 

09.35: «Hva kan vi bidra med?» Audvei Forseth Håbesland,           

              NAV Arbeidslivsenter

 

09.55: Oppsummering og vegen videre