Lederopplæring frivillige i Kreftforeningen

Kreftforeningen inviterer til obligatorisk lederopplæring for alle gruppeledere i Kreftforeningen. Ledelse av frivillige handler blant annet om å motivere, og det er viktig å vite hva som motiverer de frivillige du skal lede. Kurset tar utgangspunkt i et brettspill som heter «Teamleder». Hensikten med spillet er at dere skal øve på å drive en aktivitet som skal gi resultater, og som skal ha mange nok og fornøyde frivillige. Dere må sammen øve på å møte utfordringer dere kanskje har vært i, eller ikke møtt på enda. Gjennom spillet får man et virkelighetsnært bilde av ledelse av frivillige. Her lærer du hvordan du kan skape et motiverende miljø, tørre å stille krav, samt håndtere interne konflikter i frivilliggruppen. Etter spillet kommer vi nærmere inn på andre tema og øvelser for ledere.

Tidspunkt
27.09.20: kl 10:00 - 27.09.20: kl 17:00
Påmeldingsfrist
24.09.20
Sted
Distriktskontor Trondheim
Prinsens gate 32, TRONDHEIM
Pris
Gratis
Ledige plasser
10

Om arrangementet

Om gruppelederopplæringen: «Teamlederspill»

Alle deltakere spiller samlet mot spillet/hendelseskortene. Derfor må dere klare å sette ord på deres erfaringer og antagelser om god og dårlig ledelse. Gjennom spillet skal dere forholde dere til dynamikken i frivilliggruppen, så alle føler seg involvert, samtidig som du holder kursen og innfrir overordnede mål og visjoner. Det er viktig at du tar deg tid til å reflektere rundt de ulike problemstillingene underveis og at dere sammen oppsummerer de ulike valgene dere tar.

 

Spillet er utviklet gjennom et samarbeid mellom konsulenthuset Ingerfair og læringsspillvirksomheten Copenhagen Game Lab.

 

Teamlederspillet tar ca.3 timer å spille, etterpå reflekterer vi sammen og snakker om ledelse, teambygging og motivasjon. 


Det blir servering av mat i løpet av kurset, så meld gjerne inn eventuelle mathensyn i kommentarfeltet.