tilbake

«Kreftoverlevelse på nye måter». Presentasjon av forskningsfunn og samtale

I dagens Norge er det mer enn 300 000 personer som har hatt kreft, eller som lever med kreftsykdom. Kunnskapen om de sosiale og personlige sidene ved det å overleve en kreftsykdom er likevel begrenset. Vekker alle former for kreft, bivirkninger av behandlingen eller senvirkninger like mye empati? Hvilket språk er tilgjengelig for dem som rammes? Hvem setter dagsorden for hvordan sykdom generelt, og kreft spesielt, tas opp offentlig? Hvilke stemmer blir hørt? Og hvordan kan kreftoverlevere i større grad forstås og møtes på° egne premisser?

Tidspunkt
23.04.24 kl 16:30 - 23.04.24 kl 18:00
Påmeldingsfrist
23.04.24
Sted
Kreftforeningens Vitensenter
Kongensgate 6, OSLO
Ledige plasser
Antall ledige plasser:
2

Om arrangementet

«Kreftoverlevelse på nye måter» er en antologi hvor forskere med forskjellig fagbakgrunn undersøker hvordan det erfares å få kreft, og hvordan disse erfaringene er knyttet til storsamfunnets forestillinger om kreft og kreftoverlevelse. Boken bygger på nyskapende forskning og vil være interessant for alle som er i berøring med kreft, også helsepersonell. Forfatterne presenterer sine funn, etterfulgt av en sofasamtale hvor spørsmålene diskuteres videre. Samtalen ledes av Christine Lager Nesje, Regionleder for Kreftforeningen Oslo og Akershus.


KARI NYHEIM SOLBRÆKKE er professor ved Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo. Hun er Dr.polit. i sosiologi og forsker og underviser innen- for områdene medisinsk sosiologi, kjønn og narrative tilnærminger til sykdom og helse.


HILDE BONDEVIK er idéhistoriker og professor i humanistisk helse- og sykdomsforskning ved Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo. Hun forsker og underviser særlig innenfor områdene medisinsk- og helsefaglig humaniora og kjønnsperspektiver på helse og sykdom.


Dørene åpner kl 1630 og programmet er fra kl 1700-1800. Arrangementet er gratis, men vi ønsker påmelding.


Det blir lett servering med frukt, rundstykker og kaffe.


Varmt velkommen til Kreftforeningens vitensenter, Kongens gate 6, Oslo. Inngang på hjørnet av Rådhusgaten og Kongens gate.