Kickoff for Kreftforeningens følgetjeneste i Diakonhjemmet sykehussektor

Velkommen til kickoff for Kreftforeningens følgetjeneste i Diakonhjemmet sykehussektor. Vi vil invitere deg som helsepersonell/ansatt til en samling for å gjøre deg kjent med Kreftforeningens følgetjeneste, og gi deg opplæringen du trenger for å håndtere verktøyet som gjør tjenesten tilgjengelig for de som trenger den.

Tidspunkt
17.08.21: kl 12:00 - 17.08.21: kl 15:00
Påmeldingsfrist
12.08.21
Sted
Diakonhjemmets Sykehus
Møterom 1, ved poliklinikken, OSLO
Pris
Gratis
Ledige plasser
21

Om arrangementet

Diakonhjemmet har nylig åpnet kreftpoliklinikk, og har dermed et økt antall pasienter i vår målgruppe innom ila. uken. Her ønsker vi å bidra for de som ikke har pårørende eller ressurser til å komme seg frem og tilbake til behandling selv. I tillegg har vi et ønske om å tilrettelegge ytterligere for enslige eldre, som i enda større grad enn andre står i utfordringer med isolasjon og engstelse i forbindelse med koronapandemien. De får ofte ikke like lett tilgang på nye tjenester levert gjennom teknologi.


Program:

12-12.30: Mingling og lunsj

12.30-13.00: Presentasjon av kreftforeningen og våre aktiviteter i Oslo

13.00-13.30: Kreftforeningens følgetjeneste

13.30-13.45: Kaffepause

13.45-14.45: Opplæring i Nyby

14.45-15.00: Avslutning

 

Håper å se deg der, så du kan formidle tilbudet videre og være med på å gjøre hverdagen for kreftpasienter litt enklere.


Med vennlig hilsen Vibeche, Jørgen og Lind, rådgivere i Kreftforeningen