tilbake

Fagdag Vardesenteret St. Olavs hospital: Seneffekter etter kreftbehandling

Hvordan kan vi møte kreftpasienter med seneffekter i kommunehelsetjenesten?

Det er ingen ledige plasser
Tidspunkt
05.10.23 kl 11:45 - 05.10.23 kl 15:30
Påmeldingsfrist
05.10.23
Sted
Vardesenteret og Pusterommet, St. Olavs hospital
Mauritz Hansens gt. 1F, TRONDHEIM
Venteliste

Om arrangementet

Stadig flere overlever en kreftsykdom, men omtrent en tredjedel kommer tilbake til et liv som viser seg å bli ganske annet enn det de levde før sykdommen. Én av fem kreftoverlevere opplever å få alvorlige seneffekter.

Seneffekter kan oppstå som følge av kreftsykdommen eller av behandlingen. Mens bivirkninger av behandlingen påvirker livet under behandling, vil seneffektene kunne prege livet i mange år etterpå. Seneffekter kan være fysiske eller psykiske, og kan gi redusert arbeidsevne og livskvalitet.

2. september 2022 åpnet poliklinikk for seneffekter etter kreftbehandling ved St. Olavs hospital. Poliklinikken skal vurdere kreftoverlevere med alvorlige og sammensatte seneffekter etter endt kreftbehandling, samt bidra til kompetansebygging og økt kunnskap i spesialist- og kommunehelsetjenesten.

De fleste pasientene med seneffekter skal få hjelp i sitt nærområde, enten i kommunehelsetjenesten eller i form av lavterskeltilbud. Dette krever at helsepersonell som møter pasientene har god kunnskap om seneffekter. På fagdagen møter du helsepersonell som jobber tverrfaglig på poliklinikk for seneffekter. Sammen diskuterer vi pasienthistorier, utfordringer og løsninger, og utveksler erfaringer med denne pasientgruppen. Det er satt av god til spørsmål og diskusjon.

Målgruppe

Ansatte i kommuner i Trøndelag: Fysioterapeuter, ergoterapeuter, kreftkoordinatorer, kreftsykepleiere, psykiatriske sykepleiere og annet helsepersonell fra frisklivssentraler, hverdagsrehabiliteringsteam, rehabiliterings- og mestringsenheter, hjemmetjenesten, tildelingskontor, koordinerende enhet og NAV

Program

11.45 Registrering, enkel fingermat og kaffe

12.00 Velkommen og introduksjon av Vardesenteret og Pusterommet
v/Laila Grøthe, senterkoordinator Vardesenteret og Kristine Hernes Haugen, spesialfysioterapeut og faglig ansvarlig Pusterommet

12.15 Hva er seneffekter etter kreftbehandling og hva forventer pasienten av oss?
Overlege Unn Merete Fagerli gir en introduksjon til hva seneffekter er og hvordan poliklinikk for seneffekter er organisert

13.00 Pause

13.15 Psykososiale seneffekter
v/spesialergoterapeut Anne Krogstad

Å leve med eller ha gjennomgått kreftsykdom innebærer ofte også stor psykisk belastning. Tilbakefallsfrykt, tristhet, uro og bekymring er vanlige reaksjoner. For noen kan dette bli vanskelig å håndtere og utvikle seg til angst og depresjon.

13.45 En tverrfaglig tilnærming til fatigue og nevropati
v/spesialfysioterapeut Siri Alstad Svestad, spesialergoterapeut Anne Krogstad og kreftsykepleiere Maya Berg og Marte Storrøseter.
Vi gjennomgår seneffektene fatigue, nevropati og muskel- og skjelettutfordringer med utgangspunkt i pasientcase vi har møtt på seneffektspoliklinikken.  

14.30 Pause og snacks

14.45 Hvordan kan vi møte seneffekter i vår kommune?  
Gruppearbeid og tverrfaglig refleksjon rundt pasientcase som skal følges opp i kommunen.  

15.30 Slutt