tilbake

Fagdag Romsdal: Helhetlig rehabilitering i kommunen

Hvordan kan kreftpasienter få tilpasset rehabilitering i sin hjemkommune? Kreftforeningen og Unicare Røros inviterer til fagdager i hele Midt-Norge.

Tidspunkt
07.06.22 kl 09:00 - 07.06.22 kl 15:30
Påmeldingsfrist
31.05.22
Sted
Rådhussalen, Molde rådhus
Rådhusplassen 1, MOLDE
Ledige plasser
Antall ledige plasser:
9

Om arrangementet

Målgruppen er deg som spiller en viktig rolle i pasientens rehabiliteringsprosess: Koordinerende enhet og tildelingskontor, fastleger, NAV, frisklivsentraler, fysioterapeuter, kreftkoordinatorer, ernæringsfysiologer, ergoterapeuter, kommunepsykologer, sykepleiere, kommunale rehabiliteringsenheter, hjemmetjeneste, psykisk helse og lærings- og mestringstjenester. 

Om fagdagen


Antallet krefttilfeller øker. I dag overlever tre av fire kreft, men mange kreftpasienter opplever fysiske, psykiske, kognitive eller sosiale konsekvenser av sykdom og behandling. Flere har behov for helhetlig og tverrfaglig rehabilitering for å oppnå best mulig funksjons- og mestringsevne, selvstendighet og deltakelse i utdanning, arbeid- og samfunnsliv. Til tross for en lovhjemlet rett til individuelt tilpasset rehabilitering, opplever mange at de ikke får dekt sine rehabiliteringsbehov og at det er vanskelig å få oversikt over tilbud der de bor.

Fagdagen er praksisnær og tverrfaglig med fokus på hvordan vi kan imøtekomme kreftpasienters behov i ulike faser. Vi løfter arbeidsmetodikk og modeller som har overføringsverdi uavhengig av kommunestørrelse og beliggenhet. Målet er bidra til en helhetlig tilnærming til hvilken kompetanse og hvilke verktøy kommunene har for å gi et godt tverrfaglig rehabiliteringstilbud.


Hovedforedragsholder Frode Skanke


Frode Skanke er medisinskfaglig overlege ved Unicare Røros og har jobbet med rehabilitering av kreftpasienter i en årrekke. I møte med pasienter som har avsluttet behandling, langtids-overlevere og de med senskader har Skanke erfart hvor viktig tilpasset rehabilitering i hjemkommunen er for å mestre livet med og etter sykdom. I 2022 tar han ut overlegepermisjon for å holde fagdager og folkemøter i Trøndelag og Møre og Romsdal i samarbeid med Kreftforeningen.

Folkemøter


På kveldstid etter fagdagen inviterer vi sammen med lokale pasientforeninger til folkemøte om kreft og rehabilitering. Dette er en møteplass for kreftpasienter, pårørende og befolkningen. Tema er kreftpasienters ulike rehabiliteringsbehov og hvordan disse kan ivaretas, samt rollen som pårørende.


PROGRAM FOR FAGDAGEN

09.00 Registrering og kaffe

09.15 Velkommen og presentasjonsrunde

09.45 Å leve med og etter kreft – kreftpasienters behov og erfaringer, Gina Bøe, Kreftforeningen. Om begrepet rehabilitering, pasientens rettigheter og erfaringer.

10.05 Kreftrehabilitering hvor og hvorfor? Frode Skanke, Unicare Røros. Utfordringer med dagens situasjon.

10.45 Pause

10.45 En kreftpasients reise, Trine Hauge, Muritunet. Pasienterfaringer med overganger og oppfølging i kommunen.

11.45 Lunsj

12.30 Hvordan møte pasientens behov?
Pakkeforløp hjem – en struktur for samhandling og behovskartlegging? Merete Bjåstad, Kreftforeningen. 

Eksempel på rehabiliteringsmodell fra døgnbasert rehabilitering. Hva kan overføres til kommunal rehabilitering? Jon Arne Sandmæl, Unicare Røros

13:45 Pause

14.00 Hvordan jobbe sammen for et helhetlig tilbud? Frode Skanke, Unicare Røros. Case med tverrfaglig refleksjon rundt pasienthistorie.

15.00 Erfaringsdeling, oppsummering

15.30 Slutt

18.00-20.00 Folkemøte om kreft og rehabilitering for hele lokalsamfunnet.

Fagdager og folkemøter i alle regioner i Midt-Norge

Fagdagen arrangeres på følgende steder i Møre og Romsdal og Trøndelag. Du står fritt til å delta på den datoen som passer deg best. 

Onsdag 30.mars 2022: Søre Sunnmøre (Hareid, Ulstein, Herøy, Sande, Vanylven, Volda og Ørsta). Hotell Ivar Aasen, Parkvegen 9, 6153 Ørsta. 

Torsdag 31.mars 2022: Sunnmøre (Sula, Ålesund, Giske, Stranda, Sykkylven og Fjord). Parken kulturhus, Parkgata 3B, Bystyresalen Ålesund, 6003 Ålesund.

Tirsdag 07.juni 2022
 Romsdal (Molde, Vestnes, Hustadvika, Rauma og Aukra). Rådhussalen Molde, Rådhusplassen 1, 6413 Molde. 
Onsdag 08.juni 2022 Nordmøre (Gjemnes, Tingvoll, Sunndal, Surnadal, Smøla,  Averøy og Kristiansund). Sted: Barmannhaugen eldresenter, Kaptein Bødtkers gate 10, Kristiansund kommune, Kristiansund N 

Tirsdag 14.juni: Trøndelag Sørvest: (Orkland, Skaun, Rindal, Heim, Hitra og Frøya). Damphuset, Gammelosloveien 2, 7300 Orkanger. 

Dato og sted kommer:

Trøndelag Sør og Trondheimsregionen (Oppdal, Rennebu, Midtre Gauldal, Holtålen, Røros, Melhus og Trondheim)

Fosen (Indre Fosen, Ørland, Åfjord og Osen)

Innherred/Værnesregionen (Tydal, Selbu, Malvik, Stjørdal, Meråker, Levanger, Verdal, Inderøy og Steinkjer)

Namdalen (Nærøysund, Flatanger, Namsos, Overhalla, Høylandet, Grong, Snåsa, Namsskogan, Leka, Røyrvik og Lierne)