Erfaringsutveksling om Kreftforeningens veivisere

Kreftforeningen inviterer utvalgte personer til en digital erfaringssamling om etableringen av Kreftforeningens veivisere. Dette er et nytt tilbud som Kreftforeningen har utviklet i 2021, og som vi nå er i gang med å prøve ut flere steder i landet. Vi ønsker å skape en plass for erfaringsutveksling for kreftkoordinatorer, helsepersonell, gruppeledere som bidrar og er involvert i etableringen av Kreftforeningens veivisere.

Tidspunkt
01.02.22 kl 09:00 - 01.02.22 kl 10:00
Påmeldingsfrist
28.01.22
Sted
Ikke oppgitt

Om arrangementet

Dette er den første digitale erfaringssamlingen i en serie på fire møter. Møtene vil bli holdt på teams, de som skal delta får tilsendt teams-lenke i forkant av møtet.

Agenda for første møte er:

  • Introduksjonsrunde
  • Erfaringer og status så langt
  • Tema: hvordan få tak i kreftpasienter som kan ha behov for en veiviser?


Møteplanen er som følgende:

  • Tirsdag 1.februar kl.9.00-10.00
  • Tirsdag 10.mai kl.9.00-10.00
  • Tirsdag 6.september kl.9.00-10.00
  • Tirsdag 6.desember kl.9.00-10.00