Erfaringssamling for Kreftforeningens veivisere

Kreftforeningen, distriktskontor Midt-Norge, inviterer alle frivillige i Kreftforeningens veivisere i Trondheim, Levanger, Verdal og Steinkjer på erfaringssamling. Dette er den tredje erfaringssamlingen i Midt-Norge. Målet med disse samlingene å skape en arena for å dele og lære av hverandres erfaringer som frivillig i Kreftforeningens veivisere. Alle er velkommen til å delta, uavhengig av hvor lenge du har vært frivillig og hvorvidt du har fått tildelt en kreftpasient enda eller ikke. Tema for denne samlingen: eksistensielle spørsmål og tanker kreftpasienter kan få. Hvordan imøtekomme og være veiviser for kreftpasienter i slike møter/samtaler? Vi ønsker å ta opp dette temaet fordi mange av våre kreftpasienter som får en veiviser, er i en situasjon hvor de ikke kommer til å bli friske. Basert på tilbakemeldinger fra dere veivisere, ser vi at det kan være et behov for at vi løfter dette temaet opp til felles refleksjon.

Tidspunkt
19.03.22 kl 11:00 - 19.03.22 kl 16:00
Påmeldingsfrist
22.02.22
Sted
Scandic Nidelven
Havnegata 1-3, TRONDHEIM

Om arrangementet

Agenda

  • Erfaringsutveksling og bli kjent runde
  • Tema: hvordan være en god samtalepartner og imøtekomme kreftpasienter som har eksistensielle spørsmål og tanker? 
  • Rollen som veiviser for kreftpasienter som er under livsforlengende behandling
  • Dilemmaer og etiske problemstillinger som kan dukke opp i rollen som veiviser

Vi håper å få med en ekstern gjest, mer info. kommer!

I løpet av samlingen inviterer vi også på lunsj, husk å gi beskjed angående evt. mathensyn.

Vi krysser fingrene for at vi kan gjennomføre erfaringssamlingen som planlagt, såfremt smittesituasjonen og de nasjonale retningslinjene tillater det. Sted er ikke avklart enda, mer info. kommer.