tilbake

Erfaringssamling for frivillige i Kreftforeningens hverdagshjelp i Trondheim

Kreftforeningen inviterer alle frivillige i Kreftforeningens hverdagshjelp i Trondheim til erfaringssamling. Samlingen holdes i Kreftforeningens lokaler i Prinsens gate 32. Det blir matservering ved oppstart, deretter vil forskere fra NTNU/Sosiologisk polilkinikk med professor Aksel Tjora i spissen presentere resultater fra deres forskningsprosjekt på Kreftforeningens veivisere. De har blant annet sett på frivillighetsrollen i 1-1 relasjoner og hvilke dilemmaer og utfordringer man kan måtte stå i som frivillig. Etter presentasjonen vil vi ha tid til erfaringsdeling om det å være frivillig.

Tidspunkt
07.03.24 kl 17:00 - 07.03.24 kl 20:00
Påmeldingsfrist
04.03.24
Sted
Vardesenteret Stavanger universitetssjukehus
Jan Johnsens gate 6, Internatbygget 1. etg., STAVANGER

Om arrangementet

Agenda:

  • Bli bedre kjent og matservering
  • Presentasjon av forskingsresultater: Kontrollert emosjonell frivillighet. Erfaringer og dilemmaer ved brukerorientert ulønnet arbeid. v/Aksel Tjora og forskere fra NTNU

Forskerne har intervjuet frivillige og brukere av Kreftforeningens veivisere og har deretter gjort en sosiologisk analyse av frivilliges og brukeres samhandlings-erfaringer. Deres funn er at rolle-paret frivillig-bruker deler trekk med ordinært vennskap, men med profesjonell ikke-profesjonalitet som premiss. Forskerne er særlig opptatt av hvordan frivillige forvalter og balanserer den emosjonelle dimensjonen som kan oppstå i relasjon til deltaker.

Forskerne ser med andre ord på rollen som frivillig i 1-1 tilbud og hvilke utfordringer og dilemmaer dere som frivillige kan møte. Dette er veldig relevant for alle, både dere som er helt nye og dere som har vært med i mange år.

  • Refleksjon og diskusjon i grupper: hvordan er det å være frivillig i Kreftforeningens hverdagshjelp? Vi deler erfaringer, dilemmaer, gode og dårlige opplevelser.