Dilemmaer i møte med kreftpasienter. Digitalt møte med psykologspesialist Janette Røseth

Janette Røseth er psykologspesialist og har bidratt til utvikling av aktivitetskurset for frivillige i Kreftforeningens veivisere. Hun har laget 4 videoer som er en del av opplæringen og som ligger i SharePoint-sidene for Kreftforeningens hjelpetilbud. Janette jobber også som foredragsholder og har skrevet en bok om livssorg, noe som er blitt hennes store livsprosjekt.

Tidspunkt
25.01.22 kl 18:00 - 25.01.22 kl 20:00
Påmeldingsfrist
24.01.22
Sted
Ikke oppgitt

Om arrangementet

På dette digitale møtet med Janette Røseth vil hun sette fokus på problemstillinger vi har møtt i arbeidet som veivisere så langt. Vi har samlet inn erfaringer vi alle har gjort oss, og videreformidlet disse til Janette. Det vil også være muligheter for å stille spørsmål i chaten underveis. Møtet vil bli tatt opp, slik at det også kan ses som opptak senere.

Ta gjerne kontakt med kontaktperson din for Kreftforeningens veivisere i distrikt hvis du har noe på hjertet som Janette kan ta opp.


Vi vil sende ut en link til Teams møte til alle påmeldte i forkant av møtet.

Velkommen!