Aktivitetsopplæring i temakafe

Velkommen som ny frivillig på temakafeen. Kanskje du er ny frivillig på temakafeen, kanskje du har vært med en stund?

Tidspunkt
04.11.20: kl 10:00 - 04.11.20: kl 14:00
Påmeldingsfrist
02.11.20
Sted
Kreftforeningen
Dronningensgate 2a, KRISTIANSAND S
Pris
Gratis

Om arrangementet

Det er nå tid for å gjennomføre en opplæring av dere som ikke har fått opplæring tidligere. Gruppeledere på temakafeen blir kursholdere  denne dagen.

 

Læringsmål: 

- Vite hva aktiviteten Temakafe er og få kjennskap til hvordan den lokale Temakafeen organiseres

- Øvd på å møte besøkende på Temakafe

- Ha kunnskap om at det er ulike mennesker som besøker Temakafe, hvilke behov de kan ha, og hvilke lokale tilbud frivillige kan opplyse om.

- Kjenne til sin rolle på Temakafe, og hvordan vakter foregår.

 

Det blir servert enkel lunsj. Reiseutgifter utenfor Kristiansand refunderes mot kvittering og utfylt skjema som gis på opplæringen.

 

 

I forkant av opplæringen ber vi dere gå igjennom basiskursopplæringen.  https://app.xtramile.no/Course/Course?courseId=87352546-5051-480c-9e5d-1c762b497cbb

Vennligst gi beskjed om du blir forhindret fra å komme på opplæringen.