Aktivitetsopplæring del 2 for frivillige i Kreftforeningens hverdagshjelp Grenland

Samling for frivillige i Kreftforeningens hverdagshjelp i Grenland som har gjennomført digital aktivitetsopplæring. Vi har selvfølgelig fokus på smittevern, og legger opp til en samling innen trygge rammer.

Tidspunkt
27.10.21: kl 18:00 - 27.10.21: kl 20:00
Påmeldingsfrist
22.10.21
Sted
Lie Bydelshus
Cappelens gate 8, SKIEN
Pris
Gratis
Ledige plasser
10

Om arrangementet

Temaer som står på agendaen for kvelden er blant annet:

- Bli kjent
- Tanker og spørsmål etter digitalt kurs
- Rollen som frivillig
- Dilemmarefleksjon
- Lokale tilbud
- Praktiske verktøy inkludert Nyby
- Utdeling av hygienekitt til de som ikke har mottatt dette

Det blir enkel servering.
Vi gleder oss til å møte dere. Hjertelig velkommen!

Dersom samlingen ikke lar seg gjennomføre fysisk grunnet lokale smittevernshensyn på det aktuelle tidspunkt, vil vi vurdere å avholde et treff på Teams i stedet på samme tidspunkt. Alle påmeldte vil få beskjed om dette i forkant.